Download Luật Giao thông đường bộ Việt NamLuật Giao thông đường bộ và văn bản liên quan quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ. Hỏi đáp pháp luật giao thông đường bộ.

Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12 hiện hành và Nghị định 34/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm giao thông đang áp dụng hiện nay.

Luật này quy định quy tắc giao thông đường bộ; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường bộ của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông.

Download toàn văn Luật Giao thông đường bộ Việt nam theo bản chuẩn tại đường link dưới đây: